Йлдырым Бекташ

Почему — SWİG ?

Потому что с помощью высоко технологичного проекта

- Не будет необходимости покидать свои места жительства для работы в других регионах или в отдаленных участках.

- Низкая себестоимость транспорта а значит проезда.

- Остановится эмиграция в город от деревенских участков. Появится возможность посещений близких, родных и друзей, живущих в далеких местах.

- Независимо от объема инвестиций все акционеры будит получать соответственно высокие доходы на протяжении как минимум 100 лет.

- Высокая безопасность и комфортность передвижения.

- Экологичность транспорта поможет сохранить здоровье поколений.

- Из-за отсутствие аварий не будут жертв и потерь.

-А самое главное — экономическое состояние членов и потомков моей семьи.

 Поэтому и я состою в SWİG e и поддерживаю этот проект.


Neden Skyway' da bulunuyorum?:

- Yüksek teknoloji projesi Sky Way ile yaşadığımız yeri terk etmeden çok uzaklardaki çalışma ofislerimize çok kısa bir sürede gidebileceğimden,

- Ulaşım maliyetleri çok düşük olduğu için,

- İnsanların kırsal kesimden şehirlere çalışmak amacı ile göçleri önleyeceğinden,

- İnsanların uzak yerlerdeki aile çevresi, arkadaş ve dostlarını daha sık göreceklerinden,

- En küçük yatırımcıdan, en büyük yatırımcıya kadar buradan çok küçük yatırımla, yüksek karlı hisse alarak en az 100 yıl sürecek olan gelirin olmasından,

- Son derece güvenli, konforlu olacağından

- Doğayı koruyarak gelecek nesillerimizin sağlıklı olmasını sağladığından,

- Kaza riskinin çok az olmasından dolayı, can ve mal kaybının olmayacağı,

- En önemlisi benim ve ailemin ekonomik olarak gelir seviyesini en üst seviyede tutmak ve bu gelirin çocuklarım, hatta torunlarım iyi bir hayatları olacağından Sky way projesinde bulunuyor ve destekliyorum.

ВЕРНУТЬСЯ К КОМАНДЕ